CHÀO XUÂN 2024 VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH GHÉP KHÁCH

LỊCH GHÉP KHÁCH TẾT ÂM LỊCH 2024

 

 

STTA4:E24 Hành Trình Ngày khởi hành Hàng Không Giá Tour
Lịch trình 1 SINGAPORE                         (4 ngày 3 đêm)  10,13/02                                 ( Mùng 1, 4 tết âm lịch)  VN  19.990.000 VNĐ
 11,12/ 02                                   ( Mùng 2,3 tết âm lịch)  VN  21.590.000VNĐ
 14,15 /02                                      ( Mùng 4,5 tết)  SQ  17.990.000VNĐ
07/03  VN  15.990.000 VNĐ
 21,28 /03  VN  14.500.000 VNĐ
Lịnh trình 2 THÁI LAN                             ( 5 ngày 4 đêm)  10/01; 06/03  VN  7.990.000 VNĐ
 12/02 ( Mùng 3 tết )  12.990.000VNĐ
 13/02 ( Mùng 4 tết )  11.990.000 VNĐ
Lịch trình 3 HONGKONG – SHOPPING                                      ( 4 ngày 3 đêm)  12,13 /02                                 ( Mùng 3,4 tết âm lịch)  VN  20.990.000 VNĐ
 14/02 ( Mùng 05 tết)  18.690.000 VNĐ
 15/ 03  14.990.000VNĐ
Lịch trình 4 HÀN QUỐC                         ( 5 ngày 4 đêm)  10/02 ( Mùng 1 tết âm lịch)  VN  10.550.000 VNĐ
 10/02 ( Mùng 1 tết âm lịch)  OZ  21.900.000 VNĐ
 19,22,26,29,30 / 03  JEJU  16.990.000 VNĐ
Lịch trình 5 THƯỢNG HẢI – Ô TRẤN – HÀNG CHÂU –              BẮC KINH                                     ( 6 Ngày 5 đêm)  13/02 ( Mùng 4 tết )  VN  26.490.000 VNĐ
THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU –              BẮC KINH                        ( 7 ngày 6 đêm)  20/ 3  21.990.000 VNĐ
Lịch trình 6 HÀ NỘI – TRƯƠNG GIA GIỚI  – THIÊN MÔN SƠN – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN          ( 5 Ngày 4 đêm)  12/02 ( Mùng 3 tết )  VJ  13.290.000 VNĐ
 26/ Tháng 2  9.490.000VNĐ
HÀ NỘI – TRƯƠNG GIA GIỚI  – THIÊN MÔN SƠN – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN –         HỒ BẢO PHONG                        ( 6 ngày 5 đêm)  02, 21 /02  VJ  9.990.000 VNĐ
 16/02 ( Mùng 7 tết )  13.990.000 VNĐ
Bài viết liên quan